Maklumat

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Garut, Juni 2018
KEPALA DINAS

Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196603151986091001

X